Det finns några saker att ta hänsyn till vid utveckling av datorprogram och mjukvara. Ett företag behöver ta hänsyn till affärsidé, budget, tidsram, målgrupp, marknadsföring med mera. Även en säker och strukturerad programmering behövs och ska vara så fri från buggar som möjligt för att kunna användas ändamålsenligt. Dock finns en annan avgörande del som inte strikt ligger under ekonomi eller teknologi. Denna del har en avgörande betydelse i längden och kommer i slutändan vara det som får användare att stanna kvar eller lämna, nämligen användbarhet och användarvänlighet. Läs vidare och bli inspirerad.

Nyckeln till användbarhet

För att utveckla god användbarhet och användarvänlighet är en förutsättning interaktionsdesign. Det är med åtminstone viss interaktionsdesign som mjukvara och datorsystem nått den generella framgång som uppnåtts idag. Utan interaktionsdesign hade systemen varit alltför kryptiska och svårbegripliga. Några enkla tips på interaktionsdesign som kan bidra till en mjukvaras framgång presenteras här.

Tips på interaktionsdesign

Här följer tre konkreta tips på interaktionsdesign som kan implementeras i en kommande mjukvara. Dessa är relativt enkla och kommer uppskattas av användare.

1. Tre-klicks-regeln: Denna regel innebär som namnet antyder att det ska ta högst tre klick för en användare att nå sitt mål. Om det till exempel rör sig om en webbapplikation innebär det att klicka sig igenom högst tre sidor.

2. Information om målgrupp: Samla in information om målgruppens användare genom enkäter. Att designa en mjukvara baserad på någon information är alltid bättre än ingen information alls. En tumregel är dock att 10 enkätsvar eller mindre har liten användning. Runt 50 enkätsvar är ett bra mål som ger värdefull information.

3. Konsistens: Denna designprincip innebär att utnyttja vad användare redan lärt sig. Om användare redan känner till en viss metod för att göra något, blir resultatet bättre om metoden bibehålls istället för att byta till en helt ny. En tumregel är att om en metod är för krånglig att beskriva på papper, är den förmodligen för svår för användare att utföra.